دستمال مرطوب صنعتی

 • دستمال مرطوب صنعتی پارچه نبافته

  دستمال مرطوب صنعتی پارچه نبافته

  پارچه های نبافته Woodpulp/Polyester Spunlace ما با استفاده از خمیر چوب و مخلوط الیاف درجه یک ساخته می شوند که عاری از هرگونه افزودنی است که می تواند مانع جذب شود.این پارچه ها برای نظافت موثر در صنایعی مانند الکترونیک، بیوتکنولوژی، داروسازی و تولید برق ضروری هستند.آنها همچنین برای کاربردهای مختلف از جمله عملیات ماشینکاری، آماده سازی برای کاربرد پوشش ها و ساخت کامپوزیت بسیار مناسب هستند.

 • دستمال مرطوب صنعتی پارچه نبافته طرح دار DUPONT

  دستمال مرطوب صنعتی پارچه نبافته طرح دار DUPONT

  پارچه های نبافته Woodpulp/Polyester Spunlace ما با استفاده از خمیر چوب و مخلوط الیاف درجه یک ساخته می شوند که عاری از هرگونه افزودنی است که می تواند مانع جذب شود.این پارچه ها برای نظافت موثر در صنایعی مانند الکترونیک، بیوتکنولوژی، داروسازی و تولید برق ضروری هستند.آنها همچنین برای کاربردهای مختلف از جمله عملیات ماشینکاری، آماده سازی برای کاربرد پوشش ها و ساخت کامپوزیت بسیار مناسب هستند.

 • رول کاغذی صنعتی پارچه نبافته سفید با ضخامت 0.18-0.45 میلی متر

  رول کاغذی صنعتی پارچه نبافته سفید با ضخامت 0.18-0.45 میلی متر

  پارچه های نبافته Woodpulp/Polyester Spunlace ما با استفاده از خمیر چوب و مخلوط الیاف درجه یک ساخته می شوند که عاری از هرگونه افزودنی است که می تواند مانع جذب شود.این پارچه ها برای نظافت موثر در صنایعی مانند الکترونیک، بیوتکنولوژی، داروسازی و تولید برق ضروری هستند.آنها همچنین برای کاربردهای مختلف از جمله عملیات ماشینکاری، آماده سازی برای کاربرد پوشش ها و ساخت کامپوزیت بسیار مناسب هستند.

 • دستمال مرطوب صنعتی رول پارچه نبافته آبی

  دستمال مرطوب صنعتی رول پارچه نبافته آبی

  پارچه های نبافته Woodpulp/Polyester Spunlace ما با استفاده از خمیر چوب و مخلوط الیاف درجه یک ساخته می شوند که عاری از هرگونه افزودنی است که می تواند مانع جذب شود.این پارچه ها برای نظافت موثر در صنایعی مانند الکترونیک، بیوتکنولوژی، داروسازی و تولید برق ضروری هستند.آنها همچنین برای کاربردهای مختلف از جمله عملیات ماشینکاری، آماده سازی برای کاربرد پوشش ها و ساخت کامپوزیت بسیار مناسب هستند.

 • رول جامبو پارچه نبافته spunlace برای برف پاک کن های کاغذی صنعتی

  رول جامبو پارچه نبافته spunlace برای برف پاک کن های کاغذی صنعتی

  پارچه های نبافته Woodpulp/Polyester Spunlace ما با استفاده از خمیر چوب و مخلوط الیاف درجه یک ساخته می شوند که عاری از هرگونه افزودنی است که می تواند مانع جذب شود.این پارچه ها برای نظافت موثر در صنایعی مانند الکترونیک، بیوتکنولوژی، داروسازی و تولید برق ضروری هستند.آنها همچنین برای کاربردهای مختلف از جمله عملیات ماشینکاری، آماده سازی برای کاربرد پوشش ها و ساخت کامپوزیت بسیار مناسب هستند.

 • رول های پارچه ای غیر بافته صنعتی پاک کننده لکه روغن

  رول های پارچه ای غیر بافته صنعتی پاک کننده لکه روغن

  پارچه های نبافته Woodpulp/Polyester Spunlace ما با استفاده از خمیر چوب و مخلوط الیاف درجه یک ساخته می شوند که عاری از هرگونه افزودنی است که می تواند مانع جذب شود.این پارچه ها برای نظافت موثر در صنایعی مانند الکترونیک، بیوتکنولوژی، داروسازی و تولید برق ضروری هستند.آنها همچنین برای کاربردهای مختلف از جمله عملیات ماشینکاری، آماده سازی برای کاربرد پوشش ها و ساخت کامپوزیت بسیار مناسب هستند.

 • رول های پارچه ای با طرح های مختلف

  رول های پارچه ای با طرح های مختلف

  پارچه های نبافته Woodpulp/Polyester Spunlace ما با استفاده از خمیر چوب و مخلوط الیاف درجه یک ساخته می شوند که عاری از هرگونه افزودنی است که می تواند مانع جذب شود.این پارچه ها برای نظافت موثر در صنایعی مانند الکترونیک، بیوتکنولوژی، داروسازی و تولید برق ضروری هستند.آنها همچنین برای کاربردهای مختلف از جمله عملیات ماشینکاری، آماده سازی برای کاربرد پوشش ها و ساخت کامپوزیت بسیار مناسب هستند.

 • رول های پارچه ای نبافته چند رنگ PP Spunbonded

  رول های پارچه ای نبافته چند رنگ PP Spunbonded

  پارچه های نبافته Woodpulp/Polyester Spunlace ما با استفاده از خمیر چوب و مخلوط الیاف درجه یک ساخته می شوند که عاری از هرگونه افزودنی است که می تواند مانع جذب شود.این پارچه ها برای نظافت موثر در صنایعی مانند الکترونیک، بیوتکنولوژی، داروسازی و تولید برق ضروری هستند.آنها همچنین برای کاربردهای مختلف از جمله عملیات ماشینکاری، آماده سازی برای کاربرد پوشش ها و ساخت کامپوزیت بسیار مناسب هستند.

 • دستمال مرطوب پارچه ای نبافته Spunlace الگوی الماس

  دستمال مرطوب پارچه ای نبافته Spunlace الگوی الماس

  پارچه های نبافته Woodpulp/Polyester Spunlace ما با استفاده از خمیر چوب و مخلوط الیاف درجه یک ساخته می شوند که عاری از هرگونه افزودنی است که می تواند مانع جذب شود.این پارچه ها برای نظافت موثر در صنایعی مانند الکترونیک، بیوتکنولوژی، داروسازی و تولید برق ضروری هستند.آنها همچنین برای کاربردهای مختلف از جمله عملیات ماشینکاری، آماده سازی برای کاربرد پوشش ها و ساخت کامپوزیت بسیار مناسب هستند.

 • رول کاغذ صنعتی پارچه نبافته Spunlace

  رول کاغذ صنعتی پارچه نبافته Spunlace

  پارچه های نبافته Woodpulp/Polyester Spunlace ما با استفاده از خمیر چوب و مخلوط الیاف درجه یک ساخته می شوند که عاری از هرگونه افزودنی است که می تواند مانع جذب شود.این پارچه ها برای نظافت موثر در صنایعی مانند الکترونیک، بیوتکنولوژی، داروسازی و تولید برق ضروری هستند.آنها همچنین برای کاربردهای مختلف از جمله عملیات ماشینکاری، آماده سازی برای کاربرد پوشش ها و ساخت کامپوزیت بسیار مناسب هستند.

 • رول کاغذ تمیز کننده صنعتی پارچه نبافته سفید

  رول کاغذ تمیز کننده صنعتی پارچه نبافته سفید

  پارچه های نبافته Woodpulp/Polyester Spunlace ما با استفاده از خمیر چوب و مخلوط الیاف درجه یک ساخته می شوند که عاری از هرگونه افزودنی است که می تواند مانع جذب شود.این پارچه ها برای نظافت موثر در صنایعی مانند الکترونیک، بیوتکنولوژی، داروسازی و تولید برق ضروری هستند.آنها همچنین برای کاربردهای مختلف از جمله عملیات ماشینکاری، آماده سازی برای کاربرد پوشش ها و ساخت کامپوزیت بسیار مناسب هستند.

 • رول پارچه نبافته آبی برای پاک کردن صنعتی

  رول پارچه نبافته آبی برای پاک کردن صنعتی

  پارچه‌های نبافته Woodpulp/Polyester Spunlace از مخلوط‌های خمیر چوب و الیاف با کیفیت بالا، عاری از هرگونه افزودنی مانع جذب هستند.این پارچه ها در تامین نظافت ضروری مورد نیاز در صنایعی مانند الکترونیک، بیوتکنولوژی، داروسازی و تولید برق بسیار کارآمد هستند.علاوه بر این، آنها در کاربردهای مختلف مانند عملیات ماشینکاری، آماده سازی برای کاربرد پوشش ها و ساخت کامپوزیت ها به همان اندازه موثر هستند.

12بعدی >>> صفحه 1/2

پیامتان را بگذارید: